Obowiązki pracodawcy przy wypadku w pracy

Nie ma reguły mogącej przewidzieć czy w naszym zakładzie pracy może dojść do mniej czy bardziej poważnego w skutkach wypadku. Powody pojawiania się wypadków przy pracy są naprawdę bardzo [różne] i zależne od wielu czynników. Jeśli już dojdzie do takiego zdarzenia, wówczas przepisy prawne jasno określają i wymagają od pracodawcy pewnych zachowań.

Zanim jednak pracownik pociągnie swojego pracodawcę do jakikolwiek odpowiedzialności za zaistniałą sytuację, powinien orientować się, czym jest wypadek przy pracy. Otóż, według polskiego Kodeksu Cywilnego za wypadek przy pracy uznaje się zdarzenie nagłe, które wywołane zostało całkowicie zewnętrzną przyczyną, którego skutkiem był uraz lub śmierć w trakcie wykonywania swojej pracy. Wypadek przy pracy może mieć zatem miejsce w następujących sytuacjach:

– podczas/ w związku z wykonywaniem przez pracownika jego codziennych zawodowych czynności lub poleceń wydanych przez przełożonego,
– podczas/ w związku z wykonywaniem jakiejkolwiek czynności na rzecz pracodawcy nawet jeśli nie jest ona wykonywana na jego wyraźne polecenie,
– w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Dodatkowo w rozumieniu polskiego prawa, za wypadek przy pracy uznaje się również te, które wydarzyły się:

– w czasie podróży służbowej,
– podczas szkolenia z samoobrony,
– w trakcie zadań powierzonych przez dowolną organizację związkową działającą na rzecz lub w imieniu pracodawcy.

Wypadek przy pracy, niezależnie od okoliczności, w jakich miał miejsce wymusza na pracodawcy podjęcie pewnych kroków (do których zobowiązany jest również prawnie, a ich zaniechanie grozi przykrymi konsekwencjami). Przede wszystkim zaraz po wypadku, poza powiadomieniem odpowiednich służb ratunkowych pracodawca koniecznie, w miarę swoich możliwości musi podjąć starania zmierzające do całkowitej lub choćby częściowej eliminacji zagrożenia.

Po zabezpieczeniu miejsca wypadku oraz oddaniu poszkodowanego/poszkodowanych pod opiekę służb medycznych powinny zostać podjęte kroki zmierzające do wyjaśnienia przyczyn i okoliczności zaistnienia wypadku. Szczególny nacisk na wyjaśnienie sprawy kładzie się w przypadku, gdy pracownik ulegnie śmiertelnemu wypadkowi lub odniesie w nim bardzo poważne obrażenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here