Jak zostać notariuszem

Jeśli marzysz o odpowiedzialnej pracy, która wiąże się z pomaganiem innym, lubisz na bieżąco analizować ustawy i obowiązujące w danym czasie przepisy, to jest szansa, że praca notariusza będzie czymś odpowiednim dla Ciebie. Co zrobić, żeby zdobyć zawód notariusza?

Czym zajmuje się notariusz?

Głównym zadaniem notariusza jest przede wszystkim wykonywanie czynności związanych z opracowywaniem dokumentów urzędowych, nadawaniem im ważności prawnej, sporządzaniem dokumentów, takich jak akty notarialne, umowy kupna lub sprzedaży Oprócz tego rejent zajmuje się tworzeniem uwierzytelnionych odpisów różnego rodzaju dokumentów, przyjmowaniem oświadczeń związanych z majątkiem lub spadkiem lub spisywaniem protokołów. Wszystkie dokumenty prawne sporządzone przez kancelarię notarialną powinny być spisane w sposób jasny, zrozumiały i przejrzysty. Zadaniem notariusza jest znajomość prawa oraz należyta ochrona praw i interesów wszystkich stron. Ze względu na to, że czynności, które wykonuje notariusz mają charakter dokumentu publicznego, to w użyciu ma on pieczęć urzędową z wizerunkiem orła (który jest godłem państwowym). W życiu zawodowym notariusza występują wyjątkowe okoliczności, w których może on odmówić dokonania czynności. Do tego typu sytuacji dochodzi głównie w chwili, gdyby klient życzyłby sobie wykonania czynności sprzecznej z prawem albo w sytuacji, w której notariusz ma wątpliwości czy strona posiada zdolność do czynności prawnej. Ciekawym podsumowaniem i kwintesencją pracy notariusza może być tak taka myśl motto: „Prawo jest sztuką stosowania tego, co dobre i słuszne. Dobry notariat to prawdziwa sztuka, a jej niezachwianym fundamentem zawsze i wszędzie powinny być przede wszystkim normy moralne” (cytat ze strony https://www.notariusz-boc.eu/) .

Wykształcenie notariusza

Zawód notariusza jest tak bardzo odpowiedzialną pracą, że nie może go wykonywać osoba bez ukończenia studiów wyższych z tytułem, magistra prawa. Wynika to z tego, że specjalizuje się on w dosyć szerokim obszarze zagadnień prawnych. Wyższe uczelnie prawne nie posiadają osobnej specjalizacji „notariusz”. Co więc trzeba zrobić, żeby móc wykonywać taki zawód? Po ukończeniu prawniczych studiów ktoś, kto jest obywatelem kraju, który należy do Unii Europejskiej albo państw będących członkami EFTA ( Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu) odbywa aplikację i asesurę notarialną i w tym czasie sporządza minimum 70 projektów aktów notarialnych oraz minimum 14 projektów związanych z innymi czynnościami notarialnymi. Niezbędnym warunkiem jest także bycie objętym przez notariusza tak zwanym patronatem aplikanta notarialnego. Dzięki uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu, który składa się z trzech praktycznych części, kandydatowi otwiera się możliwość uzyskania statusu zastępcy notarialnego albo powołania go na stanowisko notariusza. Notariusz mianowany jest przez Ministra Sprawiedliwości.

Ile zarabia notariusz?

Na wysokość płacy notariusza, podobnie jak to jest w wypadku innych zawodów, wpływ ma między innymi doświadczenie. Najczęściej jest tak, że im większe doświadczenie, wypracowana renoma, tym jest szansa na wyższe zarobki. Oprócz wypracowanej opinii, pensja notariusza zależy od wielkości i lokalizacji firmy, w której jest on zatrudniony, od stażu pracy oraz od wysokości taksy notarialnej, której limit ustalony jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Większość notariuszy rozpoczynających karierę w swoim zawodzie woli zatrudnić się w prosperującej od wielu lat kancelarii niż zakładać własną działalność. Z biegiem lat, po zdobyciu większego doświadczenia, część z tych osób usamodzielnia się i otwiera własną kancelarię notarialną.

Zawód notariusza jest ciekawą pracą, która wymaga ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu prawa, bycia na bieżąco z nowymi ustawami i przepisami. Zanim rozpocznie się samodzielną, notarialną karierę zawodową, to trzeba poświęcić sporo czasu na edukację. Ten niełatwy zawód zaufania publicznego ma jednak w sobie coś, co sprawia, że jest rozważany przez wiele osób lubiących naukę i pracę w dziale prawnym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here