Formy finansowania samochodu: leasing

Popularnym narzędziem finansowania zakupów samochodu przez przedsiębiorców jest leasing. Lizing na samochód jest formą kredytowania, która pozwala leasingobiorcy na korzystanie z przedmiotu umowy leasingowej, który ponosi jednocześnie koszty amortyzacji samochodu z możliwością finalnego wykupu samochodu. Dlaczego leasing jest lepszy od kredytu?

Bez wątpienia jest to spowodowane faktem, iż leasing można łatwo rozliczyć i alokować w kosztach prowadzenia przychodów. Często strategia ta wybierana przez przedsiębiorców, którzy potrzebują floty samochodów i jednocześnie pragną ograniczyć dochody spółki. Można de facto kupić samochód i jednocześnie jego użytkowanie w firmie umieszczać w kosztach funkcjonowania firmy. Dlatego też znaczne grono konsumentów decyduje się na leasing samochodowy i na wszelkie korzyści, które wynikają z takiej formuły finansowania samochodu.

Jak wyglądają procedury leasingowe?

Na wstępie należy dodać, iż lizing samochodowy może być operacyjnym leasingiem oraz finansowym. Różnice pomiędzy nimi są zwiewne i raczej tyczą się czysto księgowych i podatkowych kwestii. Dla niektórych podmiotów korzystniej jest korzystać z planów leasingu operacyjnego, dla innych – finansowego. Podpisując umowę leasingową z bankiem uzyskujemy pieniądze na opłacenie przez bank wartości samochodu z uwzględnieniem amortyzacji. Bank wpłaca pełną kwotę na rachunek sprzedawcy samochodu, a my możemy z niego korzystać przez określony w umowie leasingowej czas. Pod koniec umowy można podjąć decyzję o wykupieniu samochodu, a wartość kwoty wykupu zależna jest od wpłaconych środków i ustalonej na początku umowy kwoty wykupu. Plany leasingowe mogą sięgać nawet ponad 5 lat. Leasingobiorca płaci bankowi regularnie stałą ratę, którą może następnie rozliczać w kosztach swojej własnej firmy. Ma on pełne prawo do użytkowania samochodu, poza wykluczeniami będącymi przedstawionymi rzeczowo w umowie leasingowej. Jeśli nie dojdzie do wykupu, pojazdy wracają do producenta, które mogą się następnie stać obiektem sprzedaży.

Co zrobić, aby uzyskać leasing?

Sama ścieżka jest bardzo podobna do starań dotyczących uzyskania kredytu na samochód. Sprawdzając, czy możemy otrzymać lizing na samochód, bank ocenia zdolność kredytowa na podstawie przedstawionych informacji ze strony wnioskującego. Na drodze całej procedury leasingowej, samochód pozostaje zabezpieczeniem ewentualnych roszczeń i jego wartość jest zachowywana poprzez uwzględnione w ratach leasingowych koszty amortyzacji pojazdu. Patrząc ogólnie, jest to bardzo bezpieczna procedura zakupu auta. Podpisując umowy leasingowe, trzeba się godzić na wystawienie weksla, najczęściej w formie „in blanco”. Podpisany i pusty weksel, stanowi przedmiotowe zabezpieczenie dla leasingodawcy, w którym może on umieścić kwotę pozostałą do spłaty z tytułu rozwiązania umowy leasingowej. Weksel po zakończeniu umowy leasingobiorca odbiera lub jest niszczony jawnie przez leasingodawcę.
Leasing to bardzo komfortowa formuła finansowania samochodu, z której korzysta bardzo wiele osób.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here