konsolidacja chwilówek

Długi powstają wtedy, gdy dana osoba lub firma nie płaci na bieżąco swoich zobowiązań. Mogą one wynikać z rachunków za media, czynsz, telefon i Internet, jak i niepłaconych alimentów lub rat kredytów i pożyczek. Nagle okazuje się, że dłużnik ma do spłaty wiele zobowiązań w tym samym czasie. Jeśli nie radzi sobie z wywiązaniem się w terminie z płatności, może zainteresować się oddłużaniem. Na czym to polega?

Czym jest proces oddłużania?

Przez pojęcie oddłużania należy rozumieć ogół działań, jakie można podjąć, by pozbyć się zadłużenia. By móc dostosować odpowiednie rozwiązanie do danego klienta, na początek trzeba określić wysokość długu oraz jego źródło. Być może problem stanowią niespłacone kredyty i pożyczki, które są już przeterminowane.

Później należy określić także sytuację finansową zadłużonego i sprawdzić, jakie są jego możliwości spłaty bieżących długów. Na tym etapie w ramach oddłużania można też przeanalizować miesięczne wydatki i wykluczyć z ich grona te, które są zbędne i bez których klient może się obyć.

Realna pomoc w spłacie zobowiązań

Jeśli dług powstał w wyniku zaciągnięcia kilku pożyczek i kredytów, oznacza to, że kredytobiorca znajduje się w pętli zadłużenia. Może wówczas podjąć negocjacje z bankami i firmami pożyczkowymi, co do wydłużenia okresu spłaty zobowiązań.

Niewykluczone, że pomocą w oddłużeniu będzie konsolidacja chwilówek i kredytów bankowych. W instytucjach bankowych tylko w niektórych przypadkach można konsolidować, czyli łączyć ze sobą różne zobowiązania finansowe wraz z chwilówkami. Natomiast w firmach pożyczkowych nie powinno być z tym żadnego problemu. Chwilówki można połączyć ze sobą i zaciągnąć w ramach ich konsolidacji większe zobowiązanie, z wydłużonym okresem spłaty i niską ratą miesięczną, dostosowaną do możliwości finansowych dłużnika. Konsolidacja chwilówek umożliwia natychmiastową spłatę pożyczek – samodzielnie przez klienta z pieniędzy udostępnionych mu przez firmę lub bezpośrednio przez podmiot dokonujący konsolidacji.

Kiedy warto sięgnąć po konsolidację chwilówek?

Pożyczka czy kredyt konsolidacyjny to dobre rozwiązanie, jeśli klient ma kilka nieuregulowanych pożyczek. Jedna, większa pozwoli na to, by nie musiał on już w tym samym terminie spłacać wszystkich wymaganych chwilówek. Co prawda przy wydłużeniu czasu kredytowania zwykle zwiększa się całkowity jego koszt, ale dzięki temu klient może uniknąć naliczania odsetek karnych czy wszczęcia postępowania windykacyjnego – najpierw polubownego, a później również sądowego i komorniczego.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułMontowanie rusztowań
Następny artykułPromocja kredytu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here