Darmowe studia.

Studiowanie, czyli zdobywanie wiedzy u umiejętności w procesie nauki na poziomie szkoły wyższej jest co rok udziałem ogromnej liczby osób – w naszym kraju to 1300 tysięcy osób! Najwięcej z nich to studiujący młodzi ludzie, którzy podjęli naukę na uczelni bezpośrednio po maturze. Z reguły są oni na pięcioletnich studiach magisterskich dziennych.
W Polsce obecnie funkcjonują 434 uczelnie. 132 z nich są uczelniami państwowymi. Do końca lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku właściwie tylko takie uczelnie w Polsce funkcjonowały. Niewielka ilość szkół wyższych prowadzonych przez kościół przygotowujących duchownych stanowiła margines wobec szkół świeckich. Obecnie szkół niepublicznych jest znacznie więcej.
Kiedyś uważano, że prywatne uczelnie tylko wyłudzają pieniądze wpłacane z tytułu czesnego a poziom nauki w tych uczelniach jest bardzo niski. To nie są fakty – dzisiaj większość uczelni niepublicznych konkuruje z największymi uczelniami państwowymi a wiele z tych ostatnich nawet nie może się równać poziomem edukacji ze szkolnictwem prywatnym. Jest jednak element przemawiający za wyborem nauki w szkole państwowej – darmowe studia. Wszystkie uczelnie państwowe finansowane przez system państwa nie pobierają opłat z tytułu czesnego od studentów studiujących na studiach w formie stacjonarnej, czyli dziennej. Za naukę płaci się w tych uczelniach na studiach niestacjonarnych oraz podyplomowych.
Rozwój szkolnictwa wyższego spowodował, że aby studiować nie trzeba wyjeżdżać z rodzinnego miasta – niemal każde miasto powiatowe w Polsce ma swoją państwową wyższą szkołę albo filię jakiejś uczelni. Studenci mają nie tylko darmowe studia, ale w dodatku studiowanie jest też tanie, bo nie wymaga wyjazdu z domu rodzinnego i ponoszenia nakładów finansowych na życie w dużym mieście.
Aby zwiększyć nabór na studia liczne szkoły niepubliczne starają się obniżać opłaty za naukę a coraz częściej również oferowane są w tych uczelniach darmowe studia na różnych szczeblach. Jest to możliwe dzięki zdobywaniu funduszy ze źródeł krajowych zagranicznych. Są to najczęściej kierunki deficytowe, poszukiwane na polskim i europejskim rynku pracy. Dzięki współpracy uczelni z wojewódzkimi urzędami pracy albo Ministerstwem Rozwoju takich projektów edukacyjnych z nieodpłatną nauką jest coraz więcej w szkołach niepublicznych.
Organizatorem darmowych studiów są również instytucje dbające o jakość rynku pracy. Z reguły są to powiatowe urzędy pracy, które badając oczekiwania i potrzeby pracodawców reagują na braki specjalistów na rynku poprzez organizowanie kształcenia w danym zawodzie czy deficytowej specjalności. W ostatnich dwóch – trzech latach obserwuje się wzrost ilości skierowań zarejestrowanych w urzędach pracy bezrobotnych na darmowe studia podyplomowe. Aby móc studiować na tego rodzaju studiach trzeba mieć wykształcenie co najmniej pierwszego stopnia. Oczywiście z oferty nie mogą skorzystać wszyscy, a jedynie osoby które po swoich studiach nie mogą znaleźć pracy w zawodzie albo wykonują pracę w zawodzie niezgodnym z wykształceniem.
Studia podyplomowe trwają trzy – cztery semestry. Są to najczęściej niestacjonarne studia polegające na weekendowych zjazdach na uczelni co dwa – trzy tygodnie. Spotyka się również coraz częściej studia podyplomowe online. Te ostanie polegają na zdobywaniu wiedzy samodzielnie przy współpracy z uczelnią za pomocą specjalnej, nowoczesnej platformy e – learningowej. Jest to w przypadku wielu uczelni ciągle jeszcze sfera eksperymentu edukacyjnego, ale z całą pewnością krótko trwające studia podyplomowe realizowane na odległość to przyszłość edukacji dorosłych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here