Poliso-lokata - jak odzyskać opłatę likwidacyjną

Poliso-lokata to produkt ubezpieczeniowy, który łączy cechy lokaty bankowej i polisy ubezpieczeniowej. Jest to inwestycja, w której część środków lokowana jest w instrumenty finansowe, a część przeznaczana jest na opłatę ubezpieczeniową. Poliso-lokata oferowana jest przez wiele towarzystw ubezpieczeniowych, w tym również przez Scandia. Powierz specjalistom odzyskanie opłaty likwidacyjnej z poliso lokaty Scandia: https://potrzebujesznas.pl/

W przypadku poliso-lokaty, ubezpieczający płaci jednorazową składkę, a po upływie określonego czasu, otrzymuje wypłatę wraz z zyskami z inwestycji. Jednak w niektórych przypadkach, ubezpieczyciele pobierają od klientów opłatę likwidacyjną, czyli prowizję za wcześniejsze wypłacenie środków z poliso-lokaty. Opłata ta wynika z faktu, że inwestycje w ramach poliso-lokaty są zwykle długoterminowe, a wypłata przed czasem zwiększa ryzyko straty dla ubezpieczyciela.

Jeśli klient decyduje się na wcześniejsze wypłacenie środków z poliso-lokaty, to musi liczyć się z koniecznością zapłaty opłaty likwidacyjnej. Jednak w niektórych przypadkach, klient może starać się o odzyskanie tej opłaty. Jak to zrobić w przypadku poliso-lokaty oferowanej przez Scandię?

W przypadku poliso-lokaty oferowanej przez Scandię, odzyskiwanie opłaty likwidacyjnej jest możliwe. Warunkiem jest jednak spełnienie określonych warunków. Według informacji podanych na stronie internetowej Scandii, odzyskanie opłaty likwidacyjnej jest możliwe w dwóch przypadkach:

W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej – w takim przypadku opłata likwidacyjna zostaje zwrócona w całości.

W przypadku całkowitej i trwałej niezdolności do pracy osoby ubezpieczonej – w takim przypadku również możliwe jest odzyskanie opłaty likwidacyjnej.

Warto jednak pamiętać, że odzyskiwanie opłaty likwidacyjnej w przypadku poliso-lokaty oferowanej przez Scandię nie jest automatyczne. Konieczne jest złożenie wniosku o jej zwrot wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi śmierć osoby ubezpieczonej lub jej całkowitą i trwałą niezdolność do pracy.

Wniosek o zwrot opłaty likwidacyjnej wraz z dokumentami należy przesłać do biura obsługi klienta Scandii. Po otrzymaniu wniosku, towarzystwo ubezpieczeniowe weryfikuje dane i decyduje o ewentualnym zwrocie opłaty likwidacyjnej. W przypadku pozytywnej decyzji, środki zostaną przekazane na konto klienta.

Warto jednak pamiętać, że odzyskanie opłaty likwidacyjnej w przypadku poliso-lokaty oferowanej przez Scandię jest możliwe tylko w przypadku spełnienia powyższych warunków.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here