Kursy dla biegłych rewidentów

Kandydaci na biegłych rewidentów muszą przejść przez egzamin PIBR, który ma na celu potwierdzić ich wiedzę oraz stopień przygotowania do pełnienia obowiązków na tym stanowisku. Żeby do niego podejść, należy najpierw ukończyć dedykowany kurs.

Jak można się domyślić, powinien on zostać przeprowadzony przez odpowiednie centrum edukacji, zatrudniające doświadczonych, cenionych specjalistów. Gwarantują oni skuteczne przekazanie wiedzy i realizację dostępnego programu w sposób kompleksowy.

Biegły rewident – kursy przygotowujące do egzaminu

Mając to na uwadze, należy zastanowić się nad tym, w jaki sposób powinno przebiegać szkolenie. W jego trakcie kursanci skupiają się między innymi na:

  • rozwiązywaniu zadań oraz kazusów, które są przygotowywane zgodnie z wymaganiami PIBR,
  • zapoznawaniu się testów na biegłego rewidenta,
  • pracy na aktualnych ustawach i rozporządzeniach. Dotyczą one przepisów zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

Należy wziąć pod uwagę wszystkie wymagania, jakie powinien spełniać biegły rewident. Kurs realizowany jest w trakcie kilku semestrów (zazwyczaj czterech), w trakcie których specjaliści przekazują wiedzę między innymi na temat zasad rachunkowości, ekonomii, prawa podatkowego, finansów czy też etyki.

Do tego wszystkiego należy dodać również zajęcia dodatkowe, skupiające się między innymi na przygotowaniu do egzaminu dyplomowego, a także na warsztatach praktycznych. Jak więc widać, oferta jest bardzo szeroka i zróżnicowana. Pozwala ona zdobyć pełną wiedzę potrzebną najpierw do zdania egzaminu, a potem do pracy na omawianym stanowisku.

Jak już jednak wspominaliśmy, nie należy decydować się na szkolenia organizowane przez „pierwsze lepsze” szkoły. Należy przeprowadzić ich dokładną analizę oraz weryfikację, tak aby mieć pewność, że ostateczna decyzja okaże się prawidłowa. Poza sprawdzenie oferty, a także zapoznaniem się z programem kursów, warto zwrócić uwagę na opinie publikowane przez innych klientów, którzy mieli już okazję wziąć udział w dostępnych szkoleniach. Bardzo często dzielą się oni bowiem swoimi doświadczeniami i przemyśleniami.

Informacje te pozwalają wyrobić sobie pogląd na temat konkretnej szkoły, co oczywiście ułatwia podjęcie decyzji. Tak samo powinien wyglądać proces wyboru szkoły realizującej certyfikowane szkolenia zawodowe, także niezwykle istotne z punktu widzenia osób chcących rozwijać swoją karierę w tej branży. Dobrym na to przykładem jest chociażby kurs na samodzielnego księgowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here