Jakie korzyści płyną z kupna funduszy ETF

Chcąc tanim i efektywnym sposobem ułożyć zdywersyfikowany, długoterminowy portfel aktywów, rozwiązaniem na jakie warto się zdecydować może być produkt inwestycyjny ETF, czyli rodzaj otwartych funduszy inwestycyjnych mających na celu naśladowanie zachowań wyznaczonych indeksów lub sektorów gospodarki. Przykładem takiego funduszu jest na przykład Gold Miners Vaneck ETF inwestujący w spółki zajmujące się wydobywaniem złota w Kanadzie, USA czy Australii.

ETF wymagają zaangażowania znacznie mniejszego kapitału, a także umożliwiają nabywanie kontraktów na koszyki akcji z takich rynków, jak surowce, nowe technologie, rolnictwo czy ochrona zdrowia. Mogą też stanowić rozsądną alternatywę dla inwestowania w kontrakty CFD, ponieważ są obarczone znacznie niższym ryzykiem straty.

Jak inwestować w fundusze ETF?

Kupując fundusz ETF w pośredni sposób nabywamy wszystkie spośród spółek, które należą do konkretnego indeksu. ETF potrafią zwielokrotnić różnicę swojej wartości – może ona wzrosnąć nawet dwukrotnie w stosunku do indeksów. Jest to sytuacja korzystna zarówno dla inwestora, jak i tradera. Tytuły uczestnictwa określonego funduszu poddaje się regularnej wycenie, co pozwala na ciągłe obserwowanie inwestycji oraz zakup i sprzedaż podczas sesji poprzez pośrednictwo domów maklerskich, jak Saxo Bank Polska – ponad dwudziestopięcioletni licencjonowany, regulowany bank mający na swoim koncie innowacyjne technologie finansowe oraz rozwiązania. 

Eksperci twierdzą, że pasywna strategia, zgodnie z którą działają ETF jest znacznie skuteczniejsza niż strategia aktywna jaką charakteryzują się tradycyjne fundusze, których zadaniem jest osiągnięcie wyniku lepszego od głównych indeksów giełdowych oraz zawładnięcie rynkiem. Ponadto charakteryzują się niższymi kosztami zarządzania w przeciwieństwie do tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, dzięki czemu może z nich korzystać większa liczba inwestorów – nawet tych, który dysponują mniejszymi środkami. Wcześniej dodatkowym kosztem zarządzania tymi funduszami był koszt zabezpieczenia walutowego, jednak ze względu na wciąż wzrastającą popularność rynku forex zaczyna on stanowić coraz mniejszy problem. 

ETF dają łatwy dostęp nie tylko do obligacji, ogromnej liczby sektorów gospodarki czy surowców, ale także do całych regionów i krajów. Cena funduszy nie jest ceną rynkową, która wynika z popytu oraz podaży. Ich płynność jest pilnowana przez animatorów rynku i to od ich ofert zależy stawka, przy czym opierają się oni na wycenie określonego indeksu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here