Obowiązki pracodawcy przy wypadku w pracy

Obowiązki pracodawcy przy wypadku w pracy

Nie ma reguły mogącej przewidzieć czy w naszym zakładzie pracy może dojść do mniej czy bardziej poważnego w skutkach wypadku. Powody pojawiania się wypadków przy pracy są naprawdę bardzo [różne] i zależne od wielu czynników. Jeśli już dojdzie do takiego zdarzenia, wówczas przepisy prawne jasno określają i wymagają od pracodawcy pewnych zachowań.

Zanim jednak pracownik pociągnie swojego pracodawcę do jakikolwiek odpowiedzialności za zaistniałą sytuację, powinien orientować się, czym jest wypadek przy pracy. Otóż, według polskiego Kodeksu Cywilnego za wypadek przy pracy uznaje się zdarzenie nagłe, które wywołane zostało całkowicie zewnętrzną przyczyną, którego skutkiem był uraz lub śmierć w trakcie wykonywania swojej pracy. Wypadek przy pracy może mieć zatem miejsce w następujących sytuacjach:

– podczas/ w związku z wykonywaniem przez pracownika jego codziennych zawodowych czynności lub poleceń wydanych przez przełożonego,
– podczas/ w związku z wykonywaniem jakiejkolwiek czynności na rzecz pracodawcy nawet jeśli nie jest ona wykonywana na jego wyraźne polecenie,
– w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Dodatkowo w rozumieniu polskiego prawa, za wypadek przy pracy uznaje się również te, które wydarzyły się:

– w czasie podróży służbowej,
– podczas szkolenia z samoobrony,
– w trakcie zadań powierzonych przez dowolną organizację związkową działającą na rzecz lub w imieniu pracodawcy.

Wypadek przy pracy, niezależnie od okoliczności, w jakich miał miejsce wymusza na pracodawcy podjęcie pewnych kroków (do których zobowiązany jest również prawnie, a ich zaniechanie grozi przykrymi konsekwencjami). Przede wszystkim zaraz po wypadku, poza powiadomieniem odpowiednich służb ratunkowych pracodawca koniecznie, w miarę swoich możliwości musi podjąć starania zmierzające do całkowitej lub choćby częściowej eliminacji zagrożenia.

Po zabezpieczeniu miejsca wypadku oraz oddaniu poszkodowanego/poszkodowanych pod opiekę służb medycznych powinny zostać podjęte kroki zmierzające do wyjaśnienia przyczyn i okoliczności zaistnienia wypadku. Szczególny nacisk na wyjaśnienie sprawy kładzie się w przypadku, gdy pracownik ulegnie śmiertelnemu wypadkowi lub odniesie w nim bardzo poważne obrażenia.

Formy finansowania samochodu: Leasing

Formy finansowania samochodu: leasing

Popularnym narzędziem finansowania zakupów samochodu przez przedsiębiorców jest leasing. Lizing na samochód jest formą kredytowania, która pozwala leasingobiorcy na korzystanie z przedmiotu umowy leasingowej, który ponosi jednocześnie koszty amortyzacji samochodu z możliwością finalnego wykupu samochodu. Dlaczego leasing jest lepszy od kredytu?

Bez wątpienia jest to spowodowane faktem, iż leasing można łatwo rozliczyć i alokować w kosztach prowadzenia przychodów. Często strategia ta wybierana przez przedsiębiorców, którzy potrzebują floty samochodów i jednocześnie pragną ograniczyć dochody spółki. Można de facto kupić samochód i jednocześnie jego użytkowanie w firmie umieszczać w kosztach funkcjonowania firmy. Dlatego też znaczne grono konsumentów decyduje się na leasing samochodowy i na wszelkie korzyści, które wynikają z takiej formuły finansowania samochodu.

Jak wyglądają procedury leasingowe?

Na wstępie należy dodać, iż lizing samochodowy może być operacyjnym leasingiem oraz finansowym. Różnice pomiędzy nimi są zwiewne i raczej tyczą się czysto księgowych i podatkowych kwestii. Dla niektórych podmiotów korzystniej jest korzystać z planów leasingu operacyjnego, dla innych – finansowego. Podpisując umowę leasingową z bankiem uzyskujemy pieniądze na opłacenie przez bank wartości samochodu z uwzględnieniem amortyzacji. Bank wpłaca pełną kwotę na rachunek sprzedawcy samochodu, a my możemy z niego korzystać przez określony w umowie leasingowej czas. Pod koniec umowy można podjąć decyzję o wykupieniu samochodu, a wartość kwoty wykupu zależna jest od wpłaconych środków i ustalonej na początku umowy kwoty wykupu. Plany leasingowe mogą sięgać nawet ponad 5 lat. Leasingobiorca płaci bankowi regularnie stałą ratę, którą może następnie rozliczać w kosztach swojej własnej firmy. Ma on pełne prawo do użytkowania samochodu, poza wykluczeniami będącymi przedstawionymi rzeczowo w umowie leasingowej. Jeśli nie dojdzie do wykupu, pojazdy wracają do producenta, które mogą się następnie stać obiektem sprzedaży.

Co zrobić, aby uzyskać leasing?

Sama ścieżka jest bardzo podobna do starań dotyczących uzyskania kredytu na samochód. Sprawdzając, czy możemy otrzymać lizing na samochód, bank ocenia zdolność kredytowa na podstawie przedstawionych informacji ze strony wnioskującego. Na drodze całej procedury leasingowej, samochód pozostaje zabezpieczeniem ewentualnych roszczeń i jego wartość jest zachowywana poprzez uwzględnione w ratach leasingowych koszty amortyzacji pojazdu. Patrząc ogólnie, jest to bardzo bezpieczna procedura zakupu auta. Podpisując umowy leasingowe, trzeba się godzić na wystawienie weksla, najczęściej w formie „in blanco”. Podpisany i pusty weksel, stanowi przedmiotowe zabezpieczenie dla leasingodawcy, w którym może on umieścić kwotę pozostałą do spłaty z tytułu rozwiązania umowy leasingowej. Weksel po zakończeniu umowy leasingobiorca odbiera lub jest niszczony jawnie przez leasingodawcę.
Leasing to bardzo komfortowa formuła finansowania samochodu, z której korzysta bardzo wiele osób.

Samochody powindykacyjne

Samochody powindykacyjne

Kupno samochodów z aukcji firm windykacyjnych oraz komorniczych jest świetną okazją cenową. Aukcja jest jedyną formą legalnego pozyskania środków z windykacji albo egzekucji komorniczej. Wiele osób boi się brać udział w tych aukcjach, uważając, że swoiste nieszczęście posiadacza wraz z samochodem spłynie na bogacących się na egzekucji. Prawda jest jednak taka, że egzekucja komornicza jest normalną procedurą prawną i jej przyczyn może być tyle, że spokojnie można wykluczyć udział w tym jakiegokolwiek pecha. Dobrze jest dokładnie sprawdzać portale, gdzie oferowane są pojazdy powindykacyjne. Na ogół, do windykacji trafiają albo całkiem nowe i dość drogie samochody lub wysoce wyspecjalizowane jednostki o zmodyfikowanym zawieszeniu. Przy egzekucjach z majątku spółki często można jednak znaleźć pewne perełki: nowe dostawczaki albo eleganckie limuzyny dla niefortunnego zarządu upadłej spółki.

Jak szukać ofert?

Krajowa Izba Komornicza uruchomiła portal z ogłoszeniami o odbywających się aukcjach, prezentując tam dokładne informacje na temat obiektów licytacji, możliwości obejrzenia pojazdu przed licytacją, kosztów wadium etc. Przy odrobinie cierpliwości i szczęścia możliwe jest trafienie na bardzo korzystne oferty aukcyjne. Należy też patrzeć, z którą licytacją mamy do czynienia. Czasami przy drugiej licytacji nie ma co zbierać, gdyż brylują na nich „starzy wyjadacze” aukcji komorniczych, którzy z tej formy kupowania urządzili sobie narzędzie zarobkowania.
Decydując się na samochody powindykacyjne, bardzo ważne jest dokładne, uprzednie zweryfikowanie stanu pojazdu, przejrzenie książek serwisowych oraz innych dokumentów dotyczących samochodu. Warto na oględziny udać się z kimś, kto potrafi ocenić realną wartość oraz stan pojazdu. Z takich usług można już coraz częściej skorzystać.

Decyzję trzeba podjąć jeszcze przed aukcją i obrać odpowiednią strategię licytacji. Warto być ostrożnym i dokładnie zastanowić się nad kupnem, gdyż zobowiązania wynikające z przebiegu aukcji są trwałe i prawomocne.

Wielu klientów ma więc bardzo poważne problemy związane z dobraniem dla siebie jakiegokolwiek fajnego samochodu i często aukcje tego rodzaju kończą się brakiem rozstrzygnięcia, aż do znacznego spadku wartości pojazdu, zgodnie z przepisami prawa.

Jakich aut szukać?

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na samochody, które w wyniku licytacji komorniczych wystawiane są za bardzo atrakcyjną cenę. Ocena ze strony rzeczoznawcy, czy znajomego handlarza może być bardzo istotna, gdyż określa nam realnie poziomy, w które należy celować w trakcie licytacji.

Bardzo często na licytacjach komorniczych znajdują się wyjątkowe samochody, często modele prestiżowe, kupowane przez miłośników i znawców za grosze. Aha i nie nastawiajmy się na to, że będziemy jedynymi zainteresowanymi aukcjami i ceną, jaką szczycą się samochody powindykacyjne. Możliwość kupna fajnego samochodu za cenę często mniejszą od realnej wartości kusi wielu poszukiwaczy okazji. Dobrze więc odpowiednio się nastawić do tej formy kupowania aut.